fbpx

PETAUM 애견 그루밍제품’Grooming Dryer’ 웹CF

제작기간 : 20일

클라이언트 : GOTH Design

작업범위 : 연출, 촬영, 편집, DI, 음향

작업과정 : 9일간 기획 및 연출,구성 | 1일 촬영 | 3일 편집 후 | 7일 간 피드백을 통한 수정

Director : Jungkook Lim
A.D : Myung Hyun, Hansae Kang
DOP : Jaewook Jang
Gaffer : Youngjun Son
Post Production : DOT

Close