fbpx

월드비젼 공익광고 <아이엠(I AM) EP 2> “A LITTLE CHILD”

제작기간 : 14일

클라이언트 : World Vision

작업범위 : 연출, 촬영, 편집, DI, 음향

작업과정 : 5일 기획 및 연출, 구성 | 1일 촬영 | 8일 편집 및 피드백

Producer : Dongjo Kim (World Vision)
Director : Jungkook Lim
A.D : Myung Hyun, Hansae Kang
DOP : Jaewook Jang
Gaffer : Youngjun Son
Post Production : DOT

Close